อักษรามธุรสจรดปลายฟ้า http://baanbaimai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2017&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2017&group=2&gblog=14 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ตรึงใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2017&group=2&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2017&group=2&gblog=14 Mon, 25 Dec 2017 17:41:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2016&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2016&group=2&gblog=13 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ฝากถึง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2016&group=2&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2016&group=2&gblog=13 Mon, 26 Dec 2016 9:37:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2015&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2015&group=2&gblog=12 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยากลบเลือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2015&group=2&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2015&group=2&gblog=12 Sat, 26 Dec 2015 8:50:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2014&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2014&group=2&gblog=11 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ทศวรรษกระหวัดวน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2014&group=2&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2014&group=2&gblog=11 Fri, 26 Dec 2014 20:53:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2013&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2013&group=2&gblog=10 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[เนิ่นนานเนาว์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2013&group=2&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2013&group=2&gblog=10 Thu, 26 Dec 2013 22:13:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2018&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2018&group=1&gblog=13 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2018]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2018&group=1&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2018&group=1&gblog=13 Mon, 01 Jan 2018 16:39:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2017&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2017&group=1&gblog=12 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2017]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2017&group=1&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2017&group=1&gblog=12 Sun, 01 Jan 2017 4:53:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2016&group=1&gblog=11 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2016&group=1&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2016&group=1&gblog=11 Fri, 01 Jan 2016 10:07:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2014&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2014&group=1&gblog=10 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2015]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2014&group=1&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2014&group=1&gblog=10 Wed, 31 Dec 2014 0:13:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=4&gblog=2 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[สาส์นจากวารี (Miraculous Messages from Water)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=4&gblog=2 Sat, 16 Dec 2006 17:24:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=18-12-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=18-12-2006&group=4&gblog=1 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[... น้ำตา ...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=18-12-2006&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=18-12-2006&group=4&gblog=1 Mon, 18 Dec 2006 2:43:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=19-02-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=19-02-2011&group=3&gblog=2 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานใบไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=19-02-2011&group=3&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=19-02-2011&group=3&gblog=2 Sat, 19 Feb 2011 9:41:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=11-12-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=11-12-2006&group=3&gblog=1 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[นิทานก่อนนอน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=11-12-2006&group=3&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=11-12-2006&group=3&gblog=1 Mon, 11 Dec 2006 14:53:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2012&group=2&gblog=9 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[กอบรัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2012&group=2&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=26-12-2012&group=2&gblog=9 Wed, 26 Dec 2012 18:06:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2011&group=2&gblog=8 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกครา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2011&group=2&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=25-12-2011&group=2&gblog=8 Sun, 25 Dec 2011 18:08:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=10-07-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=10-07-2011&group=2&gblog=7 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ณ ที่นี่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=10-07-2011&group=2&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=10-07-2011&group=2&gblog=7 Sun, 10 Jul 2011 18:10:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=04-03-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=04-03-2011&group=2&gblog=6 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ผูกพัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=04-03-2011&group=2&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=04-03-2011&group=2&gblog=6 Fri, 04 Mar 2011 18:12:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=24-12-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=24-12-2007&group=2&gblog=5 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[อีกปี...ที่ปวดร้าว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=24-12-2007&group=2&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=24-12-2007&group=2&gblog=5 Mon, 24 Dec 2007 18:21:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=2&gblog=4 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA["รอยอดีต"]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=2&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=16-12-2006&group=2&gblog=4 Sat, 16 Dec 2006 18:11:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=09-12-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=09-12-2006&group=2&gblog=3 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ความคิดถึง.....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=09-12-2006&group=2&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=09-12-2006&group=2&gblog=3 Sat, 09 Dec 2006 8:51:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=02-12-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=02-12-2006&group=2&gblog=2 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้อยกรอง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=02-12-2006&group=2&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=02-12-2006&group=2&gblog=2 Sat, 02 Dec 2006 18:19:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[๒๖ ธันวา รำลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=31-12-2006&group=2&gblog=1 Sun, 31 Dec 2006 18:17:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2014&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2014&group=1&gblog=9 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2014]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2014&group=1&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2014&group=1&gblog=9 Wed, 01 Jan 2014 1:30:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2013&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2013&group=1&gblog=8 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2013]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2013&group=1&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2013&group=1&gblog=8 Tue, 01 Jan 2013 14:13:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2012&group=1&gblog=7 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2012]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2012&group=1&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2012&group=1&gblog=7 Sun, 01 Jan 2012 23:35:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2011&group=1&gblog=5 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[Happy New Year 2011]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2011&group=1&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2011&group=1&gblog=5 Sat, 01 Jan 2011 16:50:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2008&group=1&gblog=4 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ Happy New Year 2008]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2008&group=1&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2008&group=1&gblog=4 Tue, 01 Jan 2008 19:23:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=14-10-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=14-10-2007&group=1&gblog=3 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ขอบคุณ...ที่คิดถึงกัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=14-10-2007&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=14-10-2007&group=1&gblog=3 Sun, 14 Oct 2007 12:39:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=30-11-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=30-11-2006&group=1&gblog=2 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[ยินดีต้อนรับสู่บ้านใบไม้ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=30-11-2006&group=1&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=30-11-2006&group=1&gblog=2 Thu, 30 Nov 2006 1:44:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2007&group=1&gblog=1 http://baanbaimai.bloggang.com/rss <![CDATA[สวัสดีปีใหม่ครับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2007&group=1&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=baanbaimai&month=01-01-2007&group=1&gblog=1 Mon, 01 Jan 2007 2:01:57 +0700